Đống Đa Quán

Địa chỉ: 6 Đống Đa, phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu

cơm gia đình hải sản foody.vn

Nhận xét