Quán Cầy quay bốc lửa

Địa chỉ: 325 Thống Nhất, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3583 200
Hotline: 0903 341 573

thịt cầy lẩu xáo măng

Nhận xét