Quán Cầy quay bốc lửa 2

Địa chỉ: 71 Ngô Đức Kế, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0937 398 667

thịt cầy lẩu xáo măng

Nhận xét