Phòng trà ca nhạc Cối Xay Gió

Địa chỉ: 362 Trương Công Định, Phường 8, Tp Vũng Tàu

coffee ca nhạc

Nhận xét