Partea English Tearoom

Địa chỉ: 128 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0908 883 536
Facebook: fb/partea

coffee trà sữa bánh ngọt

Nhận xét