Mỹ Duyên Karaoke (2)

Địa chỉ: 35A Ngô Đức Kế, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3624 444 - 3625 353

karaoke nhà hàng foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này