Mỹ Duyên Karaoke 2

Địa chỉ: 35A Ngô Đức Kế, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3624 444

karaoke nhà hàng foody.vn

Nhận xét