Minh Hải Resort

Địa chỉ: Tổ 13, ấp Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: 0908 989 282
Email: info@minhhairesort.vn
Website: minhhairesort.vn
Facebook: fb/minhhai

resort nhà hàng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này