Black Pearl Bar (Ngọc Trai Đen)

Địa chỉ: 64 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0937 882 264
Facebook: fb/blackpearl

coffee bar nhà hàng foody

Nhận xét