Bellys Bar Restaurant

Địa chỉ: 94A Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3858 305

coffee bar nhà hàng

Nhận xét