88 Karaoke

karaoke nhà hàng

88 Karaoke (1)
Địa chỉ: 118 Trương Công Định, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0937 000 000

88 Karaoke (2)
Địa chỉ: 613 Trương Công Định, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0937 000 000

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này