Phở 24

Phở 24 (Lê Hồng Phong)
Địa chỉ: 165 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3592 268

Phở 24 (Võ Thị Sáu)
Địa chỉ: 62B Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3593 368

Nhận xét