Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, khu phố Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3895 069
Website: vienkiemsatbrvt.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này