Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 52 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3711 791 - 3825 257
Website: vienkiemsatbrvt.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Có nhiệm vụ góp phần vào việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này