Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 7 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3711 791 - 3825 257
Webiste: vienkiemsatbrvt.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này