Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc

Địa chỉ: 266 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: (0254) 3874 163
Fax: (0254) 3771 026
Website: vienkiemsatbrvt.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này