Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền

Địa chỉ: Dương Bạch Mai, khu phố Long Phượng, thị trấn Long Điền
Điện thoại: (0254) 3862 016
Fax: (0254) 3651 587
Website: vienkiemsatbrvt.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Long Điền.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này