Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ

Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ, khu phố Hiệp Hòa, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3688 424
Website: vienkiemsatbrvt.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này