Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo

Địa chỉ: 2 Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3830 125
Website: vienkiemsatbrvt.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này