Tema Cafe

Địa chỉ: 422 Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0783 731 416
Website: tema.site
Facebook: fb/tema

Coffee Trà sữa Bánh ngọt Foody.vn
Nhận xét