Quán Trọng Liễu

Địa chỉ: 237 Thống Nhất, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0933 752 090
Facebook: fb/tronglieu

Lòng heo Má heo Cháo lòng Foody.vn

Nhận xét