Phòng Tổ chức cán bộ (Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Địa chỉ: 326 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3721 732 ext 138
Website: vienkiemsatbrvt.gov.vn

Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15) là đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức, cán bộ trong ngành Kiểm sát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này