Phòng Thanh tra (Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Địa chỉ: 326 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3721 732 ext 139
Website: vienkiemsatbrvt.gov.vn

Phòng thanh tra, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có chức năng, nhiệm vụ:

  • Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực hoạt động tư pháp.
  • Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới.
  • Thanh tra về hoạt động nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  • Thanh tra về hoạt động công vụ, nội vụ, việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện Quy chế dân chủ của VKSND.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này