Phòng 2 (Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Địa chỉ: 326 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3721 737 ext 129, 130
Website: vienkiemsatbrvt.gov.vn

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có chức năng, nhiệm vụ:

  • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra.
  • Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của Cơ quan điều tra, Cơ quan xét xử và các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu Viện trưởng ban hành các kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan về các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này