Ốc Tự Nhiên (3)

Địa chỉ: 23 Phạm Ngọc Thạch, phường Phước Hưng, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0903 376 468 - 0907 354 777
Facebook: fb/octunhien

ốc hải sản cơm lẩu foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này