Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Địa chỉ: 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3838 423
Email: bqlda.idicoconac@gmail.com

xây dựng bất động sản khu công nghiệp

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này