Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 479 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3742 640
Email: bariavungtau@moj.gov.vn
Website: thads.moi.gov.vn

Cục Thi hành án dân sự tỉnh là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, thực hiện chức năng thi hành án dân sự, có nhiệm vụ giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Các phòng ban:

 1. Cục trưởng (3742 644)
 2. Cục phó (3500 262)
 3. Văn phòng (3742 650 - 3742 649)
 4. Phòng Tổ chức cán bộ (3742 648 - 3742 653)
 5. Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (3742 641 - 3742 652)
 6. Phòng Nghiệp vụ (3742 651 - 3502 751)
 7. Phòng Kế toán (3742 647)

Các chi cục trực thuộc:

 1. Chi cục THADS thành phố Vũng Tàu
 2. Chi cục THADS thành phố Bà Rịa
 3. Chi cục THADS thị xã Phú Mỹ
 4. Chi cục THADS huyện Châu Đức
 5. Chi cục THADS huyện Long Điền
 6. Chi cục THADS huyện Xuyên Mộc
 7. Chi cục THADS huyện Đất Đỏ
 8. Chi cục THADS huyện Côn Đảo

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này