Chikin House

Địa chỉ: 52 Lương Văn Can, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0567 741 280 - 0928 319 917
Facebook: fb/chikin

trà sữa ăn vặt foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này