Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền
Điện thoại: (0254) 3653 028
Fax: (0254) 3653 031
Webiste: baria-vungtau.gov.vn

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh; chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối tại địa phương.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này