Bè hào Đực Nhỏ

Địa chỉ: Thôn 2, xã Long Sơn, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0975 999 511 - 0977 909 123
Facebook: fb/ducnho

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn

Nhận xét