17 Bia Sệt

17 Bia Sệt (1)
Địa chỉ: 17 Đường 30/4, Phường 6, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0827 270 270 - 0979 786 681

17 Bia Sệt (2)
Địa chỉ: 452A Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0762 345 674

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này