Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo

Địa chỉ: Ma Thiên Lãnh, Khu 3, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3830 669 - 3830 150
Hotline: 0983 830 669
Email: sale@condaopark.com.vn
Website: condaopark.com.vn

Vườn quốc gia Côn Đảo thuộc hệ thống rừng đặc dụng, là 1 trong 33 Vườn quốc gia của Việt Nam. Tổng diện tích tự nhiên: 19.883,15 ha, gồm: Phần diện tích bảo tồn rừng trên các hòn đảo: 5.883,15 ha. Phần diện tích bảo tồn biển: 14.000 ha. Ngoài ra, diện tích vùng đệm trên biển là: 20.500 ha.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này