Trà sữa Thi Hồng

Địa chỉ: 360/8 Nguyễn An Ninh, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0901 253 968
Facebook: fb/thihong

Ăn vặt Trà sữa Foody.vn

Nhận xét