Street Delight - Hong Kong Taste

Địa chỉ: 106 Hạ Long, Phường 2, Tp Vũng Tàu

Cá viên chiên Phá lấu Xiên que Foody.vn

Nhận xét