Sinh tố Hoàng Vũ

Địa chỉ: 53 Huỳnh Minh Thạnh, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 0978 667 000
Facebook: fb/hoangvu

Sinh tố Trà sữa Chè Foody.vn


Nhận xét