Sinh tố Bảo Thy

Địa chỉ: 55 Đồ Chiểu, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0909 866 361

Sinh tố Trà sữa Foody.vn

Nhận xét