Quán ốc Cô Hảo

Địa chỉ: 21 Phó Đức Chính, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu

Ốc Hải sản Foody.vn

Nhận xét