Quán ốc Cô Hảo

Địa chỉ: 21 Phó Đức Chính, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu

ốc hải sản foody.vn

Nhận xét