Quán chè Thi Vi

Địa chỉ: 35 Bình Giã, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0918 485 865

Chè khúc bạch Chè hạt sen Foody.vn

Nhận xét