Quán chè Huế

Địa chỉ: 120C Đô Lương, Phường 11, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0918 384 403

Chè Sâm bổ lượng Foody.vn

Nhận xét