Quán chè Bảy Đẹp

Địa chỉ: 64 Nguyễn Huệ, huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0963 840 461 - 0933 307 504

chè thái sâm bổ lượng foody.vn

Nhận xét