Chè Thái (85 Nguyễn Văn Trỗi)

Địa chỉ: 85 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0907 556 064

chè thái yaourt foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này