Bánh khọt Minh Diệu

Địa chỉ: 105 Nguyễn An Ninh, Phường 6, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0909 499 444 - 0915 594 976

Bánh khọt Foody.vn

Nhận xét