Bánh gà con Pioko

Địa chỉ: 60 Huỳnh Minh Thạnh, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Bánh gà con Foody.vn

Nhận xét