Xôi miền tây Ngọc Mỹ

Địa chỉ: 88 Lê Lai, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0936 646 259 - 0909 803 459

Xôi nếp than Xôi lá cẩm Xôi lá dứa Xôi sầu riêng Xôi gấc Foody.vn

Nhận xét