Út Thủy - Vịt lộn, cút lộn

Địa chỉ: 332 Trương Công Định, Phường 8, Tp Vũng Tàu

Hấp nước dừa Chiên bơ Xào me Foody.vn

Nhận xét