Trà sữa Tiên

Địa chỉ: Quốc lộ 56, xã Kim Long, huyện Châu Đức

Trà sữa Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét