Trà sữa Tí Nị

Địa chỉ: 5 Hàn Mặc Tử, Phường 7, Tp Vũng Tàu

trà sữa ăn vặt foody.vn

Nhận xét