Trà sữa Mr Bi

Địa chỉ: 128 Bà Triệu, Phường 4, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3855 455

Trà sữa Chè Foody.vn

Nhận xét