Trà sữa Bo

Địa chỉ: 113 Trưng Nhị, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0933 611 133

Trà sữa Ăn vặt Foody.vn

Nhận xét