Hòa - Vịt, gà quay lá mắc mật

Địa chỉ: 25 Thống Nhất, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0903 325 014

gà quay vịt quay foody.vn

Nhận xét