Tàu hủ thạch dai (Cô Giang)

Địa chỉ: 80 Cô Giang, Phường 4, Tp Vũng Tàu

tàu hủ thạch dai foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này