Tàu hủ thạch dai (Cô Giang)

Địa chỉ: 80 Cô Giang, Phường 4, Tp Vũng Tàu

Tàu hủ thạch dai Foody.vn

Nhận xét